Studium Parapsychologii i Psychotroniki

Konta Szkoły Parapsychologii

Numery kont bankowych:

kierunek: psychotronika, biotronika
Studium Psychologii Integracyjnej
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
VWBank Centrala
28213000042001054299150001

kierunek: psychoterapia, coaching
Studium Psychologii i Psychoterapii
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
VWBank Centrala
36213000042001054298990001


Numery kont dotyczą następujących wpłat:
-opłata wstępna za naukę
-opłata za naukę
(prosimy o następujący opis przelewu:
czesne, imię i nazwisko, kod naboru lub semestr, okres)
-opłata za warsztaty szkolne dla słuchaczy IPS
(prosimy o następujący opis przelewu:
warsztat szkolny, imię i nazwisko, kod naboru lub semestr)