Studium Parapsychologii i Psychotroniki

Opłaty za naukę w szkole parapsychologii

Opłaty na kierunkach psychoterapia, psychotronika, biotronika:

 • opłata wstępna za naukę (wpisowe) – 300 zł

 • opłata za egzamin wstępny 30 zł

 • opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr) – ok. 800 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)
 • miesięczna opłata za naukę: 230 zł/miesiąc (za wakacje nie ma opłat):
  -nabór jesienny – za I rok nauki: od października do czerwca/9miesięcy/po 230zł miesięcznie  (za wakacje nie ma opłat!)
  – nauka kończy się po 2,5 roku w marcu.
  -nabór zimowy za I semestr nauki: od marca do czerwca/4 miesiące/po 230 zł miesięcznie (za wakacje nie ma opłat!) – nauka kończy się po 2,5 roku w listopadzie.

    LUB:

 • opłata 175 zł miesięcznie przez cały rok;


Opłaty na kierunku coaching:

 • opłata wstępna za naukę 220 zł (wpisowe)
 • opłata za egzamin wstępny: 30 zł
 • miesięczna opłata za naukę:  300 zł/miesiąc (za wakacje nie ma opłat):

              – nabór jesienny – za I rok nauki: od października do czerwca/9miesięcy/po 300 zł miesięcznie
(za wakacje nie ma opłat!).

– nabór zimowy za I semestr nauki: od marca do lutego/9 miesięcy/ po 300 zł miesięcznie
(za wakacje nie ma opłat!).

 • opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr) – ok. 800 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr w październiku i w marcu mają prawo skorzystać z 5% rabatu.

Opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w następujących przypadkach:
-zgłoszenia rezygnacji z nauki co najmniej  na 48 godzin przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej, po potrąceniu 5% wpłaty (koszt przelewu lub przekazu, koszt odesłania dokumentów)
-nie zakwalifikowania kandydata przez komisję w całości wpłaconej kwoty.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej i zajęciach nie zwalnia od opłat.